Laboratoriesikring FH1000S

  • Laboratoriesikring FH1000S

Laboratoriesikring FH1000S

  • Dette system er beregnet til brug inden for en lang række områder, hvor der er behov for kontrol og afprøvning af gastilførslen. Systemet kontrollere at trykket er højt nok på gastilførslen, og tester for utætheder før der åbnes for gassen. Systemet anvendes f.eks. på laboratorier, skoler, højere læreanstalter og universiteter.